Pozemky

Stavebné pozemky


Nenájdené

Aké sú to stavebné pozemky


 • Pozemok sa nachádza v intraviláne obce resp. existuje stanovisko obce s výstavbou
 • Je preverená dostupnosť inžinierskych sietí (voda, kanál, plyn, elektro)
 • Sú vydané kladné stanoviská dotknutých orgánov (SSE, SPP, Sevak, pozemkový fond, životné prostredie, požiarny zbor)
 • Existujú súhlasy majiteľov susedných pozemkov s výstavbou
 • Je vydané právoplatné územné rozhodnutie
 • Je vydané rozhodnutie o vyňatí poľnohospodárskej pôdy
 • Pozemok je dostupný z prístupovej komunikácie

Ostatné pozemky


Čo zaraďujeme do ostatných pozemkov


 • Preverte si či sa nachádza pozemok v intraviláne alebo extraviláne obce
 • Preverte si, aká je existencia správcov energetických zariadení  (SSE, SEVAK, SPP)
 • Je potrebné zabezpečiť vyjadrenia dotknutých orgánov (SSE, SPP, SEVAK, živoitné prostredie, pozemkový úrad, požiarnici)
 • Prerokujte so susedmi svoj stavebný zámer
 • Spracujte si architektonickú štúdiu so svojím zámerom
 • Zabezpečte si vyňatie pôdy z pôdneho fondu
 • Požiadajte o územné a stavebné povolenie

Základom je správny výber pozemku.

Radi Vám s týmto výberom pomôžeme.