Byty

Novostavby


Na čo nezabudnúť pri kúpe novostavby !


 • Preverte si, či je súčasťou projektu dobudovanie okolitej infraštruktúry
 • Dostupnosť občianskej vybavenosti (škola, skôlka, MHD, zdravotné stredisko...)
 • Prevete si, či cena diela je konečná
 • Uistite sa či je možné kúpu nehnuteľnosti financovať prostredníctvom banky
 • Preverte si či na výstavbu dohliada nezávislý stavebný dozor
 • Zmluvu o dielo si nechajte preveriť právnikom resp. realitnou kanceláriou
 • Plaťte iba za časti, ktoré sú už postavené resp. zabudované
 • Preverte si históriu a skúsenosti developera

Staršie byty


Čo si preveriť pri kúpe staršieho bytu !


 • Dostupnosť parkovacích plôch v okolí
 • Preverte si výšku nákladov na vykurovanie, ktoré by v ideálnom prípade nemali presiahnuť 7€/m2 za rok
 • Vek bytového domu a jeho životnosť
 • Stav rozvodov, inštalácií, kúrenia, komíny, odvetrania (vyžadujte predloženie revíznych správ)
 • Aktuálny stav a povinné mesačné príspevky do fondu opráv
 • Úverovú zaťaženosť bytového domu a prípadné výdavky na jeho ďalšiu rekonštrukciu
 • Preverte si či daná nehnuteľnosť nie je zaťažená ťarchou resp. exekúciou
 • Preverte si či má predošlý majiteľ uhradené všetky poplatky vedené s užívaním bytu

Nie je byt ako byt !
Poradíme pri výbere vhodného bývania.