Preto, že chceme


Vážení spoluobčania,

             určite poznáte zo svojho života situácie, keď sa usilujete o dosiahnutie svojich cieľov, splnenie svojich snov a túžob a tomuto úsiliu venujete všetok svoj čas, schopnosti a životnú energiu. V momente, keď dosiahnete svoje méty, napríklad v práci, nastane príležitosť na spätné obzretie sa zaserce svojou činnosťou, jej zhodnotenie a uvedomenie si jej významu ...

             V roku 2007 sme nenápadným spôsobom vstúpili na kysucký realitný trh a po získaní prvých skúsenosti sa nám v spolupráci s Vami, našim klientmi podarilo priniesť nášmu okoliu niečo, čo skrášľuje prostredie v ktorom žijeme, prináša strechu nad hlavou mladým rodinám, šetrí energetické náklady a prináša prácu mnohým profesiám, ktoré živia svoje rodiny.

             Uvedomujeme si, že koncepcia nadstavieb bytových domov vďaka Vám je model, ktorý má budúcnosť.  Jedného dňa, pri pohľade na ľudí užívajúcich si život v prostredí, v ktorom pôsobíme a pri pohľade na budovy, ktoré sme zrekonštruovali, som si uvedomil, že pre naplnenie nášho poslania a pre spoločnosť, žijúcu pod neustálym tlakom a plnú negatívnych informácií je potrebné urobiť viac ... Viac preto, že chceme ...

 ... preto sme sa rozhodli, že do nášho úspechu zapojíme aj tých, ktorí to najviac potrebujú,

... preto sme sa rozhodli vytvoriť fond pod názvom PRETO, ŽE CHCEME, ktorého účelom bude finančne podporovať ľudí v našom okolí, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, zmysluplné kultúrne a spoločenské projekty a mnohé iné, podľa Vašich námetov.

... preto odteraz za každý predaný byt v novostavbe odvedieme do fondu 0,5 % z našich tržieb a budeme viesť našich partnerov a dodávateľov k zapojeniu sa do našich aktivít.

             Preto, že chceme,  Vás touto cestou, milí spoluobčania žiadame o pomoc pri hľadaní námetov z nášho okolia, kde by sme mohli spoločne pomôcť pre zlepšenie kvality nášho života a života našich spoluobčanov. Svoje námety  môžete uverejniť na našej facebookovskej stránke. Na jar 2014 po ukončení projektu Nadstavby bytov na ulici Dlhomíra Poľského spoločne vyberieme jeden, prípadne viacero z Vašich námetov.

             Veríme, že na základe Vašich podnetov pomôžeme a urobíme správnu vec práve pre tých,  ktorý to najviac potrebujú. A preto píšte, podporujte a pomáhajte spolu s nami.

             S úctou                      

 

                                                                                              Bočej Radoslav


Ďakujeme za všetky Vaše námety.